لشکاجان

تقدیم به تمام دوستام ولشکاجانی های عزیز

شهدای لشکاجان سفلی

  شهدای لشکاجان سفلی 1-شهید بهمن اسلامی لشکاجانی فرزند=محمدحسین ت.ت=1342/6/2 ت.شهادت=1361/9/30 محل شهادت=دشت آزادگان 2-شهیدمهدی ولداصغری لشکاجانی فرزند=هادی ت.ت=1344/2/20 ت.شهادت=1365/1/1 محل شهادت=ارتفاعات شیخ کرنس عراق 3-شهیدرضاربانی لشکاجانی فرزند=حسن ت.ت=1346/1/8 ت.شهادت=1365/10/23 محل شهادت=شلمچه 4-شهیدقاسم مصفا لشکاجانی فرزند=احمد ت.ت=1347/1/6 ت.شهادت=1365/12/16 محل شهادت=شلمچه 5-شهیدحسن شوقی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
اسفند 92
1 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
3 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
12 پست
آذر 90
8 پست